Sposoby rozwiązania stosunku pracy

Sposoby rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy jest specyficznym rodzajem więzi prawnej łączącej pracownika z pracodawcą. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy powstaje na mocy: umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zakończenie stosunku pracy może nastąpić poprzez jego rozwiązanie lub wygaśnięcie. Rozwiązanie…

Read More
Zmiany na dobre

Zmiany na dobre

Naturalnym mechanizmem jest to, że ludzie obawiają się zmian. Tymczasem jedyną rzeczą, której w obecnych czasach możemy być pewni, to że na pewno nadejdą. Trudne jest to wtedy, gdy ktoś pracował całe życie w jednym zawodzie, lubił go i dobrze…

Read More