Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy

Każdemu nieraz zdarzyło się nie pojawić w pracy, a jeśli jeszcze się nie zdarzyło, niewątpliwie będzie ku temu sposobność. Wtedy nasuwa nam się pytanie : “Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy”?

Otóż, usprawiedliwienie nieobecności w pracy jest uregulowane określonymi przepisami prawnymi. Jeśli nagłe zdarzenie uniemożliwiło nam przybycie do pracy, a mamy wyrozumiałego szefa, nie będzie to dla nas żadnym problemem. Z powodu regulacji, jakie nakłada na nas prawo, nie możemy pozwolić sobie na nieuzasadnioną, jednodniową przerwę w pracy, tylko dlatego, że np. nie chciało nam się wstać z łóżka i wyjść do pracy. Jeżeli spotkało nas nieplanowane zdarzenie tj. wypadek, niekończący się uliczny korek czy nagła sytuacja rodzinna, jesteśmy zobowiązani do poinformowania swojego pracodawcy o naszej nieobecności oraz powinniśmy zawiadomić go, o jej przewidywanym czasie.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Jak usprawiedliwienie nieobecności może wpłynąć na nasze stanowisko? Jeżeli nasze wyjaśnienia będą poparte konkretnymi argumentami takimi jak:

– dokument potwierdzający wyjazd służbowy pracownika oraz nocny powrót, który uniemożliwił odpoczynek ( min. 8 godzin odpoczynku, snu do rozpoczęcia pracy),

– potwierdzenie niespodziewanego zamknięcia publicznej placówki wychowawczej i konieczność opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat,

– lekarskie zaświadczenie o chwilowej niemożności pracy spowodowanej chorobą,

– imienne wezwanie pracownika przez organy administracyjne, policję oraz inne służby państwowe,

– oświadczenie członka państwowej służby sanitarnej, wydane na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych,

to nie musimy obawiać się poniesienia jakichkolwiek konsekwencji, ponieważ nasze wyjaśnienia zgodne są z prawem, którego każdy pracodawca ma obowiązek przestrzegać.

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, jeśli nie była spowodowana żadną z wyżej wymienionych sytuacji ? W takim rozrachunku, nasze usprawiedliwienie nie jest poparte i uregulowane odgórnymi przepisami. Jeżeli nasz pracodawca nie jest wyrozumiały i przychylny, żadne tłumaczenia nie będą dla niego wystarczającym powodem usprawiedliwienia naszego zaniedbania. Oprócz powyższych wymogów, mogą istnieć również inne. Określone są wówczas w regulaminie pracy danego zakładu. Istnieje także coś takiego jak termin usprawiedliwienia nieobecności. Kolejnymi pytaniami, jakie przychodzą nam na myśl to : Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy, zgodnie z terminem?

W jakim terminie musimy usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Czym jest w zasadzie ten termin i co zrobić, by go nie przegapić ? W art. 2 ust. 2, określono następujące warunki : w przypadku przewidywanej nieobecności, pracownik ma obowiązek powiadomić swojego pracodawcę o niej oraz podać przewidywany i konkretny czas jej trwania, a w przypadku niespodziewanej i nieplanowanej nieobecności, należy bezzwłocznie i maksymalnie do dnia drugiego zawiadomić o niej swojego pracodawcę. Sposób w jaki zawiadomimy naszego pracodawcę o naszej nieobecności jest często dowolny, w przeciwnym wypadku powinien zostać określony w regulaminie pracy. Może się to odbyć za pośrednictwem telefonu, SMS-a, poczty elektronicznej czy faxu.

Dodaj komentarz