Jak wygląda w praktyce analiza zdolności kredytowej?

Jeżeli ubiegasz się o kredyt albo pożyczkę to konieczne jest posiadanie zdolności kredytowej. To właśnie dzięki niej bank może przyznać Tobie potrzebne środki finansowe. Zanim jednak to nastąpi, musisz otrzymać pozytywną ocenę zdolności kredytowej. Jest to zatem maksymalna kwota, jaką jesteś w stanie przeznaczyć na ratę nowego zobowiązania.

Źródło dochodu oraz jego wysokość – to najistotniejsze czynniki

To właśnie wysokość oraz źródło Twoich dochodów wpływa na ocenę zdolności kredytowej. W tej kwestii liczy się także rodzaj podpisanej umowy z pracodawcą. Dodatkowo bank analizuje spółkę dla której pracujesz oraz terminowość wypłat otrzymywanego wynagrodzenia. Zatem ocena Twojej zdolności kredytowej, zależy  od firmy dla której pracujesz. Istotną kwestią jest także rodzaj umowy. Jeżeli chodzi o umowę o pracę (na czas nieokreślony) to jest dużo łatwiej, ponieważ jest to dokument potwierdzający stałość naszego źródła utrzymania. Nieco bardziej kłopotliwa staje się sytuacja, gdy jesteśmy związani z naszą firmą umową cywilnoprawną lub też umową o pracę, ale na czas określony.

Aktualne zobowiązania względem banku oraz firm pożyczkowych

Na zdolność kredytową duży wpływ mają także Twoje aktualne zobowiązania finansowe. To ważna kwestia, ponieważ to właśnie na jej podstawie, bank oszacuje, czy stać Ciebie na spłacanie kolejnej pożyczki. Dzięki temu instytucja udzielająca kredytu ma pewność, że ma do czynienia z osobą wypłacalną, która będzie w stanie zwrócić pożyczone pieniądze, bez popadania w długi. Warto wiedzieć, że przy zbyt dużej ilości bieżących zobowiązań, względem miesięcznych dochodów, dużo trudniej jest dostać kolejny kredyt. Jeżeli w takiej sytuacji pojawią się nagłe i nie przewidziane wydatki, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziesz w stanie spłacać długu.

Historia dotychczas spłacanych długów

Ocenie zdolności kredytowej podlega także stan historii Twoich dotychczasowych długów. To właśnie dzięki niej bank jest w stanie sprawdzić, czy dotychczas nie miałeś/miałaś problemów z terminową spłatą zaciągniętych pożyczek. Tego typu dane są gromadzone w Biurze Informacji Kredytowej, która została założona przez Związek Banków Polskich w celu gromadzenia oraz udostępniania danych dotyczących historii kredytu.

Miej świadomość również tego, że ocena zdolności kredytowej to także ilość osób w Twoim gospodarstwie domowym. Przy tym pod uwagę brana jest suma miesięcznych wydatków, takich jak choćby czynsz, czy bieżące opłaty oraz rachunki. Podczas oceny zdolności kredytowej to właśnie te czynniki są najczęściej brane pod uwagę.

Dodaj komentarz