Studia i specjalizacja w controllingu

Biznes wymaga pomysłów

Bez controllingu nie można mówić o rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to metoda zarządzania zorientowana na wynik, wypracowująca takie instrumenty i narzędzia, które pozwalają na planowanie przedsięwzięć i nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w firmie. Tego nie można nauczyć się na zajęciach teoretycznych studiów I czy nawet II stopnia. Aby zrozumieć istotę tych mechanizmów potrzebna jest praktyczna wiedza i doświadczenie zdobywane przede wszystkim w codziennej pracy zawodowej ze wsparciem w postaci profesjonalnych szkoleń dla specjalistów.  

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe z controllingu

Obszerna dziedzina controllingu nie jest wiedzą podstawową, dostępną dla każdego. Uczestnictwo w studiach wymaga pewnego poziomu wiedzy z zakresu zarządzania, finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości. Studia podyplomowe z controllingu przeznaczone są głównie dla osób zarządzających firmami, a także pracowników działów finansowych, analityków finansowych i oczywiście controllerów. To również kierunek bardzo cenny dla właścicieli firm – niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia. Oprócz przekazywania wiedzy technicznej studia te rozwijają umiejętność analitycznego myślenia czy syntetyzowania wniosków, które mogą wskazywać na zasadność strategicznych dla firmy decyzji.

Specjalizacje

Na rynku studiów podyplomowych funkcjonuje sporo autorskich programów uczelni wyższych – państwowych i prywatnych. Dla osób, które dopiero zaczynają zbierać doświadczenia w controllingu skierowane są programy nauczania, które od podstaw omawiają, jak funkcjonuje system controllingu w przedsiębiorstwie oraz na czym polega podejmowanie decyzji finansowych długo- i krótkoterminowych.

Są też programy łączące controlling z rachunkowością zarządczą. Oprócz controllingu personalnego, strategicznego czy operacyjnego wskazują też na zależności między controllingiem a rachunkowością oraz uczą zarządzania kosztami i zaawansowanej rachunkowości zarządczej. Zwykle kładą mocny nacisk na praktykę, tak, by po ukończeniu studiów móc samodzielnie podejmować strategiczne decyzje.

Kolejnym obszarem tej dziedziny, w którym można się dokształcać na studiach podyplomowych, jest wykorzystywanie w controllingu technologii informatycznych, szczególnie arkuszy MS Excel, które są bardzo ważnym narzędziem pracy controllera i osób zarządzających firmą. Przed podjęciem decyzji warto wówczas sprawdzić, jaki jest wymagany poziom wiedzy i umiejętności.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

Oczywiście podstawą jest wybór programu i poziomu adekwatnego do własnych potrzeb i kompetencji. Niezmiernie ważną kwestią może się okazać się również strona organizacyjna – lokalizacja i częstotliwość zjazdów czy opiekun grupy. Szczególnie dla osób na odpowiedzialnych stanowiskach – właścicieli firm i menedżerów wysokiego szczebla – dobra organizacja czasu to bardzo ważny aspekt codziennego życia zawodowego. Nawet bardzo dobry program nauczania nie wynagrodzi chaotycznie ułożonego toku studiów.

Nie bez znaczenia jest też doświadczenie uczelni – warto zwrócić uwagę na to, czy jest to kolejna edycja programu i czy jest on regularnie aktualizowany.

Dodaj komentarz