Jan Perszke – niezapomniany druh na medal

Jan Perszke – niezapomniany druh na medal

Druh Jan urodził się 11.09. 1921 roku w Jabłonowie Pomorskim jako syn Franciszka i Anny. W wieku 8 lat dokładnie w swoje imieniny wstąpił do ZHP w którym był do momentu wybuchu II wojny światowej. W okresie powojennym był długoletnim pracownikiem PKP. Pracował głównie w dziale Socjalno-Bytowym.

W latach 60-tych połączył pracę zawodową z pracą społeczna organizując w Jabłonowie Szczep Kolejowych Drużyn Harcerskich , którego piękne tradycje trwają do dziś . 22 lipca 1963 roku przyjął Zobowiązanie Instruktorskie . W latach 1965-1978 zdobywa kolejne stopnie instruktorskie , których ukoronowaniem jest przyznanie honorowego stopnia hm PL rozkazem Naczelnika ZHP z dnia 22 lipca 1978 roku. W latach 70-tych mocno angażuje się w organizację Hufca ZHP Jabłonowo , utworzonego na skutek nowego administracyjnego podziału kraju . W tym czasie jest przez wiele lat Zastępca Komendanta Hufca ZHP Jabłonowo.

W roku 1982 obejmuje funkcję Komendanta Hufca , którą zdaje na 21 dni przed śmiercią. W swej działalności był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. M. in. Medalem Edukacji Narodowej , Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Złotym Krzyżem Zasługi , Medalem 40-lecia PRL , Złotym Krzyżem ” Za Zasługi dla ZHP ” , Srebrną Odznaką im. Janka Krasickiego , poza tym posiadał liczne odznaczenia resortowe / PKP / oraz sportowe i turystyczne. Oprócz wyróżnień był powszechnie lubianym i szanowanym instruktorem ZHP .

Wychował w ciągu 23 lat instruktorskiej pracy , wielu instruktorów i działaczy społecznych. Jegożycie pochłaniała nie tylko praca Harcerska. Był aktywnym działaczem społeczno – politycznym w Mieście i Gminie Jabłonowo. Był przez kilka kadencji radnym Rady Narodowej, członkiem Prezydium Rady Narodowej , działaczem partyjnym , dzialaczem PRON (Polskiego Ruchu Odrodzenia Narodowego) . W latach 80- tych był kuratorem społecznym Sądu Rejonowego w Brodnicy.

Tak jak Harcerstwo , kochał działalność sportową i turystyczną . Był przez wiele lat we władzach Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS , wojewódzkich władzach tenisa stołowego, hokeja na lodzie, piłki nożnej. Nagła i niespodziewana śmierć , wyrwała nam z naszych szeregów Druha Jasia, który dla zuchów, harcerzy i instruktorów był niedoścignionym wzorcem osobowym – harcerskim ideałem.

Był inicjatorem wielu harcerskich akcji. Ciągle poszukiwał nowych form , by Hufiec , który reprezentuje był najlepszym z najlepszych . W swojej pracy propagował wzorce ludzi „dobrej roboty” , przodowników pracy . Jak nikt dotąd w Jabłonowie , łączył pracę zawodową z działalnością społeczną i polityczną – a po przejściu na rentę , później emeryturę – bez reszty oddał się pasji społecznej służenia mlodemu pokoleniu .

Mimo oznak zmęczenia , śladów postępującej choroby , do końca nie oddał inicjatywy przewodzenia . Jego dzieło dla Związku Harcerstwa Polskiego przyjęli Jego wychowankowie .

Dodaj komentarz