Pierwsze kroki do założenia firmy

Zakładanie własnej działalności gospodarczej jeszcze kilka lat temu wymagało przejścia długiego procesu formalnego i odwiedzenia wielu urzędów i instytucji. Dziś formalności te zostały ograniczone do niezbędnego minimum, choć nie obędzie się bez składania w Urzędzie Gminy lub w Urzędzie Miasta odpowiednich dokumentów. Co ciekawe, firmę można dziś założyć choćby przez Internet. Na pewno pomocny będzie w tym względzie poradnik serwisu inFakt.pl dotyczący tego „Jak założyć firmę?”. Młodzi przedsiębiorcy dzięki niemu będą wiedzieli jak krok po kroku wypełnić przede wszystkim formularz CEIDG-1, pozwalający na rejestrację działalności gospodarczej.

Krok pierwszy – CEIDG-1

Podstawą przy zakładaniu własnej działalności jest jej zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy przy tym wypełnić zunifikowany formularz CEIDG-1. Można skompletować dokumenty rejestracyjne i wysłać je przez Internet. Druk CEIDG-1 jest dostępny w aplikacji inFakt.pl. Korzystając z systemu inFakt.pl można więc wypełnić wszystkie pola druku rejestracji działalności gospodarczej, a następnie wysłać go przez Internet do ewidencji, ale w tym celu trzeba skorzystać z bezpiecznego profilu ePUAP, albo z certyfikowanego podpisu elektronicznego. Jeśli nie dysponujemy takim podpisem, ani profilem zaufanym, możemy po wypełnieniu druku CEIDG-1 w systemie inFakt.pl zapisać druk na dysku komputera, w postaci wygenerowanego PDF-u oraz wydrukować go. Później wystarczy go podpisać i zanieść do Urzędu Miasta. Nie ma znaczenia w jakim mieście złożymy druk CEIDG-1. Działalność i tak zostanie zarejestrowana, numer NIP i REGON przydzielony, a my będziemy mogli rozpoczynać wykonywanie działań w ramach naszego przedsiębiorstwa.

Wybór formy opodatkowania

Wypełniając druk CEIDG-1 przedsiębiorca jest zobowiązany do wyboru metody opodatkowania działalności gospodarczej. Wybór ten powinien być dobrze przemyślany. Można wybrać:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
Opodatkowanie podatkiem liniowym,
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
Kartę podatkową.

Dodaj komentarz