Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Firma = praca na pełen etat

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Właściciel firmy ma wiele obowiązków, również tych finansowych. Nie zawsze udaje mu się z tym uporać z różnych przyczyn. Może wtedy dojść do sytuacji, w której utraci on płynność finansową. Wiąże się to z brakiem środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Również w przypadku choroby lub nagłego wyjazdu za granicę mogą pojawić się problemy z prowadzeniem działalności. Aby biznes dalej funkcjonował, można wziąć kredyt na spłatę dotychczasowych długów. Wtedy w spokoju można wyjść na prostą. Jednak w przypadku, kiedy zadłużenia są wyjątkowo duże, można wpaść w spiralę długów. Dlatego ważne jest dokładne przekalkulowanie, czy taki krok się opłaca. Właściciel firmy może też zdecydować się na zawieszenie działalności gospodarczej, bez konieczności likwidacji.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Wymagane do tego celu jest złożenie wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy sposoby na złożenie takiego wniosku. Można to zrobić:

– osobiście w Urzędzie Gminy,

– przez pełnomocnika – wtedy wymagana będzie opłata za pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie) lub zstępny (dzieci, wnuki) opłata nie będzie pobierana.

– listownie – wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu. Dokument go poświadczający musi być dołączony do wniosku,

– elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego. Weryfikowany jest za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem osobistym.

Składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej bezpośrednio w urzędzie gminy musisz posiadać dowód osobisty do wglądu. W przypadku wniosku w formie elektronicznej dokument tożsamości nie jest wymagany.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG został błędnie wypełniony, wnioskodawca zostanie poproszony o skorygowanie błędnych informacji lub uzupełnienie brakujących danych. Wniosek złożony on-line również zostanie dokładnie sprawdzony. System CEIDG poinformuje niezwłocznie o błędach. Jeśli natomiast złożyłeś go w urzędzie gminy masz obowiązek osobistego poprawienia danych w terminie 7 dni od wezwania. W każdej sytuacji masz pewność, że nawet jeżeli popełniłeś błąd, możesz go poprawić.

Prawidłowo wypełniony wniosek zostaje przyjęty przez organ ewidencyjny. W ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu urząd gminy musi przesłać dane z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

Dodaj komentarz