Działalność pomocnicza

Działalność pomocnicza

W ramach prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności można spotkać się z takim pojęciem, jak działalność pomocnicza. Polega ona na występowaniu, w ramach podstawowej struktury przedsiębiorstwa wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych. Są to np. grupy remontowe, budowlane czy wydział kotłowni. Świadczą oni swoje usługi na rzecz działalności podstawowej. W przypadku nadwyżek świadczeń produkowanych na potrzeby wewnętrzne możliwa jest ich odsprzedaż innym odbiorcom zewnętrznym.

Działalność pomocnicza zawiera takie komórki organizacyjne, jak:

– działy energetyczne – elektrownie, kotłownie

– działy transportowe – transport kołowy, wodny, lotniczy

– działy remontowo-budowlane

– wydziały narzędziowni

– działy analityczne – laboratoria, zespoły badawcze

– działy konstrukcyjne – pracownie projektowo – konstrukcyjne

– działy socjalno – bytowe – przychodnie, bufety, stołówki, ośrodki wypoczynkowe

Działalność pomocnicza wykonuje świadczenia o różnym charakterze. Z tego względu dzieli się je na:

JEDNORODNE – wytwarzanie jednego typu wyrobu lub usługi

RÓŻNORODNE – wytwarzanie wielu typów wyrobów lub usług

Świadczenia pomocnicze dzieli się również ze względu na kierunek, na:

JEDNOKIERUNKOWE – wytwarzanie wyrobów lub usług wyłącznie na potrzeby odbiorców poza wydziałami pomocniczymi

WIELOKIERUNKOWE – wytwarzanie wyrobów lub usług, zarówno na potrzeby odbiorców poza wydziałami pomocniczymi, jak i innych komórek pomocniczych.

Działalność pomocnicza używa różnych metod wyceny i rozliczania swoich świadczeń. Najczęściej jest to metoda bezpośrednia i stopniowa.

METODA BEZPOŚREDNIA

W ustaleniu wysokości jednostkowego kosztu świadczonych usług lub wytworzonych produktów, zakłada się całkowite pominięcie świadczeń wzajemnych wydziałów pomocniczych. Rozliczenie całkowitego kosztu świadczeń odbywa się w stosunku do wielkości wykonanej produkcji podstawowej. Obliczenia są prowadzone w oparciu o jednostki naturalne odzwierciedlające procesy technologiczne danej produkcji. Są to np: całkowite koszty produkcji pomocniczej wydziału transportowego. Możemy wtedy rozliczyć koszty w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów.

METODA STOPNIOWA

W ustaleniu wysokości jednostkowego kosztu świadczonych usług lub wytworzonych towarów uwzględnia się również świadczenia wzajemne. pomiędzy wydziałami pomocniczymi. Rozliczenie całkowitych kosztów działalności pomocniczej rozpoczynamy od jednego w wydziałów – w stosunku do którego założono, że nie korzystał on z wytworzonych przez inne wydziały pomocnicze produktów i usług.

Dodaj komentarz