Wykształcenie na równi z doświadczeniem

Wykształcenie na równi z doświadczeniem

Śmiało można powiedzieć, że na rynku pracy doświadczenie jest cenione równie wysoko, jak wykształcenie. W ofertach pracy często pojawiają się wymagania typu „zatrudnię młodą osobę, absolwenta studiów wyższych, z kilkuletnim doświadczeniem…”. Ale jak zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie studiów? To prawda, że wielu studentów podejmuje jednocześnie działalność zarobkową ale jest to zwykle podyktowane koniecznością. Rzadko taka praca zgadza sięz wybranym kierunkiem studiów i z tym, co chcemy robić w przyszłości. Dlatego wielu studentów poświęca swój wolny czas na wolontariat. Istnieją niezliczone formy wolontariatu, praktycznie w każdej interesującej nas dziedzinie. Wolontariat można odbywać w Polsce lub za granicą.

Oprócz satysfakcji daje on możliwość zdobycia cennych umiejętności i niezbędnego doświadczenia, pozwala poznawać ludzi i zwiedzać świat. Aby wziąć udział w zagranicznym wolontariacie, należy najpierw wybrać organizację, która wysyła wolontariuszy z Polski i organizację zagraniczną, przyjmującą wolontariuszy. Na stronie Komisji Europejskiej znajduje się baza wszystkich akredytowanych organizacji wolontariackich w krajach Unii Europejskiej. Organizacje te zazwyczaj wymagają przesłania CV i listu motywacyjnego. Po odbyciu takiego wolontariatu otrzymujemy specjalny certyfikat. Jeśli nie planujemy wyjazdu za granicę a na wolontariat chcemy poświęcić kilka lub kilkanaście godzin tygodniowo, możemy poszukać odpowiedniej organizacji w pobliżu miejsca zamieszkania. Najlepszym źródłem informacji będzie Internet. Wystarczy wyszukać organizacje pozarządowe i instytucje publiczne związane z interesującą nas dziedziną. Pomoc wolontariuszy w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi, osobami starszymi i dziećmi jest szczególnie ceniona. Wolontariusze mogą także wykonywać prace biurowe, robić tłumaczenia, zarządzać stronami internetowymi, udzielać porad specjalistycznych, organizować uroczystości, festyny i konferencje, brać udział w kampaniach społecznych, roznosić ulotki i foldery organizacji, zbierać podpisy pod petycjami.

Dodaj komentarz