Ubezpieczenia dla przewoźników

Ubezpieczenia dla przewoźników

Zawarcie umowy od odpowiedzialności cywilnej przewoźników jest czynnością dobrowolną. Rezygnacja w wykupienia polisy skutkuje odpowiedzialnością za wszystkie wydarzenia drogowe i powstałe w ich wyniku szkody. Natomiast wykupienie korzystnej polisy OCP stanowi istotne wsparcie, które odciąża przewoźnika od ponoszenia odpowiedzialności.

Ustawa Prawo przewozowe, w artykule 48. odnosi się do czynności przewoźnika w trakcie dokonywania transportu drogowego. Wyeliminowanie przyczyn powstawania szkód, jest podstawowym obowiązkiem przewoźników. Obejmuje ono właściwe przygotowanie ładunku do transportu. Sprawdzenie informacji, zawartych w liście przewozowym CMR oraz wszystkich wpisów. Uwagi dotyczące cech szczególnych ładunku oraz uwagi na jego temat i ewentualnych brakach, również powinny być umieszczone w liście przewozowym. Jeśli takiego wpisu nie będzie, przyjmuje się, że towar jest w idealnym stanie.

Przewoźnik nie powinien decydować się na przyjecie do transportu ładunku uszkodzonego i niewłaściwie opakowanego. Odmowę umożliwiają przepisy Ustawy o Prawie przewozowym, w artykule 36, ustęp 1.

Przyjęte zlecenie powinno zostać zrealizowane w umówionym terminie. Jeśli z różnych względów czas dostarczenia przesyłki musi zostać wydłużony, powody należy zamieścić w liście przewozowym.

Sytuacje, w których następuje udział ubezpieczyciela:

O zaistniałym wydarzeniu drogowym, którego skutkiem jest powstała szkoda, należy jak najszybciej powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe. Należy przestrzegać terminów zgłoszenia szkody, zawartych w polisie, najczęściej w terminie do siedmiu dni.

Udział w wydarzeniu drogowym oszustów, wandali lub złodziei, należy zgłosić na policji, która podejmie własne czynności dochodzeniowe.

Dokumentacja, zgodna z umową OCP, dostarczona do towarzystwa ubezpieczeniowego, umożliwi ustalić wysokość odszkodowania. Postępowanie wymaga aktywnego współdziałania przewoźnika. Pod uwagę zostaną wzięte również terminowo opłacane składki.

Wydarzenia drogowe, których skutkiem jest powstanie szkody, pozwala na przerzucenie odpowiedzialności przewoźnika na towarzystwo ubezpieczeniowe. Dopiero w takiej sytuacji okazuje się, że wybór najtańszego ubezpieczenia nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wykupienie taniej polisy umożliwia dostęp do zleceń, jednak takie ubezpieczenie pozbawione jest korzystnych rozszerzeń i zabezpieczeń. Ryzyko, że część wypadków drogowych nie zostanie uwzględniona i nie zostanie wypłacone odszkodowanie, polega również na obciążeniu przewoźnika kosztami naprawczymi.

Dodaj komentarz