Ubezpieczamy dobytek naszego życia

Ubezpieczamy dobytek naszego życia

Mieszkanie lub dom to często dobytek naszego życia, więc warto je ubezpieczyć. Tym bardziej, że w momencie wypadku, spalenia czy innej katastrofy, możesz stracić coś na co często pracowałeś przez całe życie.

Warto prócz dóbr materialnych w domu ubezpieczyć same „mury” od różnego rodzaju kataklizmów, co prawda zdarzają się one bardzo rzadko, ale jeśli się już wydarzą to koszty odbudowy są bardzo duże.

Ubezpieczenie mieszkania możemy podzielić na dwie kategorie:

 • ubezpieczenie mienia – zalanie, spalenie, włamanie
 • odpowiedzialność cywilna – kiedy my spowodujemy szkodę

Wybierając ubezpieczenie domu kieruj się zakresem ubezpieczenia jakie daje Ci zakład ubezpieczeń. Tutaj nie warto patrzeć na najniższą wysokość składki. W OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia opisane jest co ubezpieczamy i zakres tego ubezpieczenia.

Warto też zwrócić uwagę na tzw limity odpowiedzialności. Takie limity wprowadzane są na sprzęt który łatwiej ukraść, lub szybciej się starzeje a więc sprzęt rtv, komputer. Limit na takie sprzety to 50%, Jeśli chodzi o kosztowności jak gotówka i biżuteria limit wynosi tylko 10%.

Kolejna ważna sprawa to wyłączenia to zastrzeżenie ubezpieczyciela w jakich przypadkach nie wypłaci nam odszkodowania. Chodzi tu o nasze niedopatrzeni, lub zaniedbanie.

Spalenie pokoju w stanie nietrzeźwym

niezabezpieczony sprzęt skradziony np. z balkonu.

Niezgodności budowlane

Jeśli po podpisaniu umowy ubezpieczeniowej stwierdziłeś jakieś niejasności, lub nie doczytałeś całości możesz od niej odstąpić w ciągu 30 dni od jej zawarcia.

Od czego zależy składka ubezpieczenia:

 • miejsce zamieszkania
 • rodzaj budynku, które piętro
 • wartość pakietu ubezpieczenia – im wyższa kwota ubezpieczenia tym składka jest większa

Co zrobić by otrzymać odszkodowanie:

 • trzeba w terminie płacić składki
 • ważne jest zabezpieczenie mieszkania, im więcej zabezpieczeń tym większe zniżki
 • posiadać dokumentację sprzętów które były w domu, rachunki, faktury itp.
 • jeśli nastąpił atak jakiegoś żywiołu należy zabezpieczyć mieszkanie, aby szkody nie powiększały się.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie:

 • dokumenty, rękopisy, zbiory kolekcjonerskie, broń,
 • metale szlachetne w sztabach i złomie, nie oprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne,
 • Przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej, i usługowej dotyczy to działalności prowadzonej w domu i sprzętów które na ta firmę zakupiono.
 • Sprawdza się ono w każdej sytuacji, niezależnie czy jest to wyjazd zorganizowany – pobyt w hotelu, zorganizowane środki transportu lub sami na własną rękę.

Dodaj komentarz