Outsourcing sił sprzedaży – czym jest i czy warto z niego korzystać?

Outsourcing sił sprzedaży – czym jest i czy warto z niego korzystać?

Zgodnie z encyklopedyczną definicją outsourcing polega na wydzieleniu z wewnętrznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wybranych funkcji, a następnie przekazanie ich do realizacji innym podmiotom. Zastosowanie tego rodzaju rozwiązania pozwala na skupienie się przedsiębiorstwa jedynie na podstawowych celach wynikających z charakteru działalności co w konsekwencji zapobiega zatrudnianiu specjalistów w innych dziedzinach gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie zakładu bądź inwestowanie w szkolenie w tym zakresie już posiadanej kadry pracowniczej, a w zamian skierowanie swoich zasobów finansowych na umacnianie konkurencyjności na tle branżowego rynku.

Pojęcie outsourcingu po raz pierwszy pojawiło się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i dotyczyło podjęcia decyzji zakupu niemieckich projektów konstrukcyjnych podzespołów samochodowych przez angielski przemysł motoryzacyjny. Dziś z rozwiązań outsourcingowych z oczekiwanym efektem korzysta wciąż rosnąca rzesza przedsiębiorstw.

Outsourcing sił sprzedaży

Outsourcing sił sprzedaży jest skutecznym wsparciem prowadzenia własnej sprzedaży poprzez wykorzystanie zewnętrznego zarządzania. Możliwość skorzystania zarówno z doświadczenia jak również z posiadanych zasobów zewnętrznego przedsiębiorstwa, które wyspecjalizowało się w efektywnym docieraniu do masowego odbiorcy bądź w efektywnej sprzedaży bezpośredniej jest doskonałym pod względem ekonomicznym rozwiązaniem, które może zagwarantować znaczną zwyżkę sprzedaży. Przedsiębiorca decydujący się na tego rodzaju rozwiązanie zamiast poszukiwać wykwalifikowanej kadry pracowników może korzystać z ich umiejętności poprzez zwarcie umowy outsourcingu sił sprzedaży.

Z outsourcingu odnoszącego się do sił sprzedaży coraz częściej korzystają przedsiębiorstwa, które w ten sposób mają szansę pozyskania skutecznych w działaniu przedstawicieli handlowych i poprawę efektywności funkcjonowania firmowego działu zajmującego się sprzedażą.

Korzyści

Wykorzystanie rozwiązań związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie umowy outsourcingu sił sprzedaży w większości przypadków generuje duże korzyści przede wszystkim poprzez organicznie większości kosztów jakie nierozerwalnie wiążą się z jego funkcjonowaniem. W zależności od formy outsourcingu zmniejsza się liczba zatrudnianych pracowników w dziale sprzedaży, co minimalizuje koszt jego funkcjonowania bądź rozbudowany zostaje dział sprzedaży o pozyskanych dzięki outsourcingowi fachowców w tej dziedzinie, którzy nie wymagają wkładu finansowego w szkolenia i przysposabianie ich do profesjonalnego wykonywania zadań.

Kolejną zaletą zawarcia umowy outsourcingu sił sprzedaży jest możliwość korzystania z doświadczenia wykwalifikowanych pracowników bez konieczności ich zatrudniania.

Tak rosnące zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań jakie niesie ze sobą outsourcing wynika z wielu innych powodów. Bez wątpienia zaliczyć do nich można zwolnienie własnych zasobów i możliwość wykorzystania ich do innych celów oraz pozyskanie zasobów, którymi do tej pory przedsiębiorstwo nie dysponowało. Warto jednak pamiętać, że o powodzeniu i oczekiwanych efektach jakie przynieść może umowa dotycząca outsourcingu bardzo często decyduje początkowa faz jej obowiązywania. Najczęściej tego rodzaju rozwiązanie wprowadzane jest zgodnie z wcześniej ustalonymi, a następnie zapisanymi w umowie etapami. Wynika to w dużej mierze z faktu, że pomiędzy firmami będącymi podmiotem umowy musi pojawić się zaufanie, do którego zdobycia prowadzą kolejne etapy wdrażania outsourcingu.

Dodaj komentarz