Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to pojęcie, jakie może wpłynąć na wysokość otrzymanego wynagrodzenia. Nie każdy wie, co dokładnie to oznacza, dlatego warto poznać najważniejsze kwestie. Czym jest taka kwota? Czego dotyczy to zagadnienie? O czym warto wiedzieć? Jakie wartości są najważniejsze? Co dokładnie wprowadza Polski Ład i jakie zmiany warto poznać?

Kwota wolna od podatku – pojęcie

Niezwykle istotne jest to, że taka kwota może zmienić wysokość otrzymywanego wynagrodzenia przez pracownika. Najprościej rzecz ujmując, jest to wartość, od której w rozliczeniu rocznym nie trzeba odprowadzać podatku. W tym wypadku podstawą do obliczenia jest dochód podatnika. Dochód z kolei jest przychodem, jaki zostaje pomniejszony o koszty jego uzyskania. Jeśli chodzi o kwoty zmniejszające podatek, wartości przedstawiają się następująco:

  • dochód do 8 tys. zł – kwota wolna to 1360 zł,
  • dochód 8001-13000 zł – kwota wolna 1360 zł pomniejszone o kwotę, jaką oblicza się na postawie wzoru 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5 000 zł,
  • dochód 13001-85528 zł – kwota wolna od podatku 525,12 zł
  • dochód 85528-127000 – kwota wolna 525 zł 12 gr pomniejszone o wartość, jaką obliczymy wg wzoru 525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł. 

Kwota wolna od podatku a Polski Ład w roku 2022

Nie zapominajmy o tym, że Nowy Ład wprowadził wiele zmian w kwocie wolnej od podatku. Doszło do podwyższenia kwoty z poziomu 8 tys. zł do 30 tys. zł, co oznacza spory wzrost. W stosunku do dochodów osiąganych w roku 2022, zastosujemy następujące mechanizmy obliczania kwoty wolnej od podatku:

  • dochód do 230 ty.  zł – podatek 0 zł,
  • dochód 30 001 do 120 tys. – podatek 17%, a kwota zmniejszająca podatek wynosi 5 100 zł,
  • dochód od 120 001 zł – podatek 15 300 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 tys. zł. 

Warto podkreślić, że wraz ze zmianami, modyfikacje dotykają też kwoty zmniejszającej podatek. Nie ulega ona zmniejszeniu wraz z wysokością dochodu osiąganego, tak jak miało to miejsce w rozliczeniach za rok 2021.

Kwota wolna od podatku to pojęcie, jakie warto znać. Aktualnie Nowy ład wprowadza wiele zmian, jakie będą stosowane za rok 2022. Nie bez znaczenia jest fakt, że ta wartość może wpływać na wielkość otrzymywanej płacy przez pracownika. Jeżeli cały nasz zarobek zmieści się w wolnej kwocie, wtedy nie zapłacimy podatku. W sytuacji, gdy jest on wyższy, trzeba zapłacić podatek od nadwyżki. Warto zauważyć, że kwota wolna od podatku jest z pewnością odpowiednikiem zerowej stawki podatkowej. 

Dodaj komentarz