Środki ochrony indywidualnej w zakładzie pracy

Środki ochrony indywidualnej w zakładzie pracy

Każdy pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zawodowych zgodnie z obowiązującymi zasadami i z poszanowaniem powszechnie obowiązujących zasad BHP.

Zgodnie z przepisami BHP, każdy pracownik wykonujący pracę na stanowisku o zwiększonym ryzyku musi stosować środki ochrony indywidualnej. Jest to każdy sprzęt, który służy ochronie zdrowia i życia pracownika podczas wykonywanej przez niego pracy.

Ogólnie o środkach ochrony indywidualnej

Definicja środków ochrony indywidualnej mówi o tym, że są to elementy wyposażenia, których celem jest ochrona pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami, które mogą występować podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Mowa tutaj o czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych. Środki ochrony indywidualnej, które można zakupić m.in. na stronie bhp-bejma.pl najczęściej spotykane są w zakładach produkcyjnych, na placach budów i w halach przemysłowych.

Podział środków ochrony indywidualnej

Warto podkreślić, że do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się zwykłej odzieży wierzchniej, jak na przykład spodni, koszulek czy bluz. Taka odzież, choć często wykorzystywana w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie posiada odpowiednich atestów, zatem nie będzie w odpowiednim stopniu chronić pracownika. Produkty, których celem jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa można podzielić w następujący sposób:

  • środki ochrony głowy,
  • środki ochrony kończyn,
  • środki ochrony twarzy i oczu,
  • środki ochrony słuchu,
  • środki ochrony układu oddechowego,
  • środki ochrony stosowane przy pracy na wysokości,
  • środki ochrony izolujące całe ciało,
  • specjalna odzież ochronna.

Dobór poszczególnych elementów uzależniony jest od wykonywanej pracy i oceny ryzyka występowania i rodzaju zagrożeń jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu konkretnej pracy.

Brak środków ochrony indywidualnej

Pracodawca zobowiązany jest do tego, aby zapewnić pracownikowi w ramach wykonywanej dla niego pracy odpowiednie wyposażenie, w tym niezbędne środki ochrony osobistej.  Za brak środków ochrony indywidualnej, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa przez odpowiednie urzędy.

Pracownicy mają prawo odmówić przystąpienia do wykonywania obowiązków zawodowych w czasie kiedy pracodawca nie zapewnił odpowiednich środków ochrony osobistej. Każdy pracownik musi również wiedzieć, że jest także zobowiązany do używania wszystkich środków, które zostaną wskazane przez pracodawcę lub przez nadzorującego kierownika BHP. W przypadku osób, które nie będą dopasowywały się do obowiązujących przepisów, świadomie ignorujących środki bezpieczeństwa, również będą wyciągane surowe konsekwencje. Wliczając w to karę porządkową, grzywnę lub też zwolnienie dyscyplinarne.

Jasno z tego wynika, że nie należy bagatelizować tematu związanego ze środkami ochrony indywidualnej. Tym bardziej że dzięki nim można uniknąć zagrożenia związanego z chorobami zawodowymi, uszkodzenia ciała czy nawet utraty życia.

Dodaj komentarz