Portfel inwestycyjny – co to jest i jak go zbudować?

W jakim celu budować portfel inwestycyjny?

Budowa portfela pozwoli Ci mądrze inwestować. Aby to zrobić musisz przeanalizować wyniki funduszy – to bardzo ważne, każdy błąd popełniony przy analizie wyników może Cię wiele kosztować. Portfel inwestycyjny pozwoli Ci oszacować oczekiwany zysk, akceptowalne ryzyko oraz zobaczyć horyzont inwestycyjny. A to oznacza, że będziesz mógł inwestować zarówno w czasie hossy, jak i w czasie bessy.

Budując portfel inwestycyjny, musisz również sprawdzić, czy fundusz plasuje się na danym miejscu w zestawieniu długoterminowych stóp zwrotu, bo przyczyniło się do jego wyniku konkretne wydarzenie, czy też prowadzi ostrożną, ale długofalową politykę. Jeśli to wszystko zrobisz i dokonasz analizy wyników z co najmniej kilku ostatnich lat, a nie w wybranym przez siebie okresie, zminimalizujesz ryzyko poniesienia straty. A do tego wszystkiego potrzebny Ci portfel inwestycyjny.

Jak wygląda budowa portfela ?

Budowę portfela inwestycyjnego musisz zacząć od prostej rzeczy – oceny panującej koniunktury. Możesz skorzystać z rady specjalisty, ale możesz również to zrobić samodzielnie. W tym celu dokonaj analizy wymienionych wyżej czynników (wyników funduszy w określonym okresie, ich powtarzalności, wpływu konkretnych wydarzeń na pozycję funduszy w zestawieniu) i rozpocznij inwestycje!

W czasie kryzysu najlepiej jest inwestować w obligacje oraz inne instrumenty dłużne. W tej sytuacji znacznie minimalizujesz ryzyko straty i będziesz spokojnie budować długoterminowy portfel inwestycyjny. Często specjaliści porównują inwestowanie w stabilne fundusze do zakładania lokaty. To powinno Ci uświadomić, jak bezpieczne i stabilne są to fundusze i jak niewielka w tym przypadku jest możliwość poniesienia straty.

Zastanów się, jaki jest Twój cel inwestycyjny

Na początku musisz zdecydować, czy chcesz na inwestycjach pomnożyć swój kapitał czy też może potraktować je jako jego zabezpieczenie. To kluczowe, bowiem dopiero po podjęciu tej decyzji będziesz mógł rozsądnie zaplanować kolejne ruchy, które doprowadzą Cię do wymarzonego celu. Rozsądnie podejmuj decyzje, trzeźwo analizując wszystkie czynniki. Pamiętaj, żeby wyciągać wnioski z obecnej koniunktury!

Jak powinien wyglądać długoterminowy portfel inwestycyjny?

Dobry portfel inwestycyjny możesz zbudować, inwestując pieniądze w różne instrumenty finansowe. Na czym to polega? Na tym, że inwestujesz środki w akcje, obligacje, bony skarbowe, papiery wartościowe. Warto również wybierać fundusze różnych spółek – nie tylko z różnych sektorów, ale również z różnych krajów. Inwestowanie wyłącznie w spółki krajowe jest jednym z najczęściej popełnianych przez nas błędów.

Budowie długoterminowego portfela sprzyja również inwestowanie w fundusz parasolowy, a więc w fundusz z wydzielonymi subfunduszami. W ramach tego funduszu możesz inwestować m.in. w akcje, obligacje, fundusze zrównoważone czy sektorowe. Możesz również przenosić środki z jednego funduszu do drugiego, nie ponosząc konsekwencji podatkowych. Twoim jedynym obowiązkiem będzie zapłata podatku od zysków kapitałowych, ale dopiero wtedy, kiedy osiągniesz zysk. To dość ważna różnica między funduszami tradycyjnymi, kiedy musisz płacić podatek przy każdej zmianie funduszu, w momencie kiedy wykazujesz zysk. Inwestowanie w fundusz parasolowy może Ci pomóc nie tylko zbudować dobry portfel inwestycyjny, ale również zarabiać zarówno w czasie hossy, jak i bessy.

W ostatnim czasie klienci coraz częściej wybierają również Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK), czyli polisy inwestycyjne. W programach z UFK inwestujesz w fundusze inwestycyjne różnych instytucji finansowych i o różnej klasie ryzyka – takich funduszy może być nawet kilkadziesiąt. Zaletą UFK jest także możliwość swobodnego przerzucania środków z jednych funduszy do drugich oraz odroczenie podatku Belki na koniec inwestycji.

Podsumowując, budowa długoterminowego portfela zależy od wielu czynników, które można określić jednym słowem: analiza. Aby zbudować dobry portfel, trzeba przeanalizować nie tylko wyniki funduszy w dłuższym czasie (np. 3 lat), sprawdzić czy wpłynęły na nie konkretne wydarzenia, ale również jak często się one powtarzały. Należy również ocenić panującą koniunkturę i strategicznie podejmować decyzje.

Dodaj komentarz