Jakie istnieją formy opodatkowania przedsiębiorców? Na czym one polegają?

Jakie istnieją formy opodatkowania przedsiębiorców? Na czym one polegają?

Według ustawy Prawo przedsiębiorców działalność gospodarcza określona jest jako zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana w sposób ciągły we własnym imieniu. Podczas rejestracji przedsiębiorstwa należy określić sposób jego opodatkowania. Jakie są formy opodatkowania? Na czym polegają?

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wyboru formy opodatkowania dokonuje przedsiębiorca, który musi kierować się rachunkiem ekonomicznym i rodzajem działalności gospodarczej, którą wykonuje. Najbardziej rozpowszechnione jest stosowanie skali podatkowej na zasadach ogólnych, która stanowi formę opodatkowania przychodów z działalności i uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, a także umów cywilnoprawnych i świadczeń uzyskiwanych z ZUS. Często wybieraną formą jest rónież podatek liniowy, który jest dobrym zamiennikiem dla bogatszych przedsiębiorców, ponieważ płacą stałą stawkę podatku dochodowego. Ponadto firmy mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtowego, do których można zaliczyć kartę podatkową czy ryczałt od ewidencjonowanych przychodów.

Skala podatkowa 

Skala podatkowa to najbardziej popularna i podstawa forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak samo opodatkowuje się dochody z pracy zawodowej etatowych pracowników. Tacy pracownicy nie mogą wybrać formy opodatkowania. Skala podatkowa charakteryzuje się progresywnym opodatkowaniem według skali podatkowej z dwoma stopniami, która w dzisiejszych czasach wynoszą dwanaście i trzydzieści dwa procent. Istotną opodatkowania dochodowym podatkiem od osób fizycznych jest dochód podatnika. To różnica między i przychodem i kosztami jego uzyskania.

Podatek liniowy

Podobnie jak w przypadku skali podatkowej przy podatku liniowym podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych również będzie dochód. Różnica jest taka, że zamiast zastosowania obydwu stawek, które różnią się od wysokości podstawy opodatkowania, to zawsze używa się tylko jednej wysokości podatku, czyli dziewiętnastu procent dochodu. Dzięki temu można rozliczać koszta podatkowe. Płatnik nie może korzystać z ulg lub rozliczać się ze współmałżonkiem.

Zaliczki okresowe oraz zeznanie roczne przy podatku liniowym

Opłacanie zaliczek okresowych od kwoty dochodu podatnika pochodzących z ubiegłego miesiąca uzależnione jest od ustalenia wysokości miesięcznej zaliczki w stosunku do stawki dziewiętnastu procent od kwoty dochodu. Roczne zeznanie PIT podatnik musi złożyć na druku PIT-36L.

Ryczałt od ewidencjonowanych przychodów

Często stosowanym rozwiązaniem jest również opodatkowanie ryczałtem, które określone jest, jako naliczanie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych, bazując na podstawie odpowiedniej kwoty, która jest odpowiednia dla rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Bazą jest przychód podatnika i nie można go pomniejszych o koszty jego uzyskania. Główną zaletą tego wyboru jest możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Podstawową wadą jest brak możliwości rozliczania kosztów uzyskiwania przychodów i stosowania ulg podatkowych.

Dodaj komentarz