Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet? Podstawowe informacje

Jak założyć działalność gospodarczą przez Internet? Podstawowe informacje
W dzisiejszych czasach można załatwić wiele spraw i formalności bez konieczności wychodzenia z domu. Przez Internet można zdalnie pracować, prowadzić własną działalność, a nawet zamawiać różne produkty. Aktualnie można bez problemów również założyć przez sieć działalność gospodarczą? Jak założyć firmę przez internet? Z jakiej platformy korzystać? Co jest niezbędne?

Zakładanie firmy przez Internet

Niedawno osoby, które chciało założyć własne przedsiębiorstwo, napotykały wiele formalnych przeszkód. Od 2009 roku wprowadzono zasadę jednego okienka. Ułatwiła i uprościła ona procedurę i wszelkie formalności związane z założeniem działalności gospodarczej. Aktualnie wymagany jest jeden formularz, czyli CEIDG-1. Od kilku lat nie wymaga się w tym celu odwiedzania urzędu, ponieważ można zrobić to przez Internet. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pomocą bankowości internetowej lub portalu Biznes.gov.pl

Biznes.gov.pl, czyli łatwe założenie firmy

Najłatwiejszym sposobem na założenie działalności gospodarczej przez internet jest skorzystanie ze strony biznes.gov.pl. Następnie należy wybrać opcję- zarejestruj działalność gospodarczą. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się przez platformę login.gov.pl. W przypadku gdy osoba nie posiada konta, to musi dokonać rejestracji poprzez skorzystanie z e-dowodu lub profilu zaufanego. Potem zostaje się skierowanym do kreatora, który pomoże przy uzupełnianiu formularza niezbędnego do założenia firmy przez Internet, zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń, GUS oraz odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Wypełniony wniosek zatwierdza się, używając profilu zaufanego, przez podpis kwalifikowany lub osobisty. Najczęściej używa się do tej czynności profilu zaufanego, który jest darmowym narzędziem potrzebnym do kontaktu z organami administracji publicznej. Jest dostępny dla każdego, kto posiada numer PESEL oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Profil zaufany zakłada się na kilka sposobów. Można go stworzyć, używając do tego bankowości elektronicznej, e-dowodu czy czytnika NFC, a nawet przez rozmowę na kamerce z urzędnikiem.

Co potrzebne do założenia firmy przez Internet?

Założenie firmy przez Internet wymaga podania wielu informacji. Niezbędne będą między innymi:

 1. imię i nazwisko przedsiębiorcy i imiona jego rodziców wraz z datą i miejscem urodzenia,
 2. seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL,
 3. adres zamieszkanie,
 4. posiadane obywatelstwa,
 5. NIP lub REGON,
 6. dane Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Ponadto niezbędne będzie podanie takich informacji, jak:

 • pełna i skrócona nazwa firmy i jej adres,
 • wybrana forma opodatkowania,
 • kod PKD, który określaj rodzaj prowadzonej działalności,
 • w jaki sposób będzie prowadzona rachunkowość,
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz przewidywaną liczbę pracowników,
 • numer rachunku bankowego, który używany jest do rozliczeń prowadzonego przedsiębiorstwa.
 
 

 

Dodaj komentarz