Internacjonalizacja firmy

Internacjonalizacja firmy

Internacjonalizacja firmy jest zdecydowanie jednym z przejawów globalizacji. Oznacza podejmowanie przez przedsiębiorstwo działań gospodarczych za granicą. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, które działają na rynkach krajowych i na rynkach zagranicznych. Internacjonalizacja firmy może mieć zakres makro, czyli dotyczyć takiego podmiotu, którym jest cała gospodarka. Może mieć również wymiar mikro – obejmuje wówczas całe firmy. U źródeł internacjonalizacji leżą przesłanki ekonomiczne, polityczne, społeczne i techniczno-technologiczne.

Ważnymi wskaźnikami, które obrazują w jakim stopniu internacjonalizacja firmy odnosi sukcesy są:

– udział przychodów zagranicznych w łącznych przychodach firmy

– udział majątku trwałego za granicą

– udział inwestycji zagranicznych

– udział firmy w rynkach sprzedaży

Najczęściej wymieniane motywy, skłaniające firmy do inwestowania za granicą to:

CZYNNIKI RYNKOWE (marketingowe)

– położenie geograficzne rynku

– wielkość rynku

– perspektywy rozwoju rynku

– podążanie za klientem, zwłaszcza gdy produkt spełnia jego potrzeby

– zwiększenie eksportu, przynoszące profity finansowe

CZYNNIKI KOSZTOWE

– bliskość źródeł zaopatrzenia

– uzyskanie dostępu do zaawansowanej technologii

– kwalifikacje pracowników

– pewne tradycje i doświadczenia wytwarzania

– zachęty finansowe ( z reguły wyróżniają się zwolnieniami podatkowymi)

Internacjonalizacja firmy może mieć różne formy:

EKSPORT BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI – w przypadku eksportu bezpośredniego przedsiębiorstwo nie tylko wkracza na rynek zagraniczny. Nawiązuje też bezpośrednią współpracę z tamtejszymi klientami. W przypadku eksportu pośredniego wywozem, reklamą i sprzedażą towaru w innych krajach zajmuje się firma, która wcześniej od nas ten towar nabyła. W takim przypadku nasza firma ma niewielki wpływ na sprzedaż zagraniczną, a także na wizerunek towarów i usług na innych rynkach.

FRANCZYZA I LICENCJA – w przypadku franczyzy koszty ponoszone przez firmę są minimalne i ograniczają się zaledwie do pojedynczych wydatków administracyjnych. Z kolei udzielając licencji możemy liczyć na to, że do naszej kasy będą wpływać pewnej wysokości opłaty, które z pewnością zasilą budżet firmy.

SPÓŁKA ZALEŻNA –  mamy tu do czynienia ze spółkami joint venture, spółką stowarzyszoną bądź spółką córką. Forma, którą wybierzemy zależy przede wszystkim od tego, jak duże środki finansowe chcemy zainwestować w ten proces. Istotne jest też to w jakim stopniu chcemy kontrolować spółkę zależną. Im większą kontrolę mamy nad spółką tym więcej pieniędzy musimy zainwestować.

Dodaj komentarz