3 rodzaje układów stosowane w dobrym CV

3 rodzaje układów stosowane w dobrym CV

Jeżeli aplikujemy na nowe stanowisko, profesjonalne CV jest najważniejszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę, ponieważ w największym stopniu to od niego będzie zależał wynik rekrutacji.Profesjonalne CV z pewnością pozwoli wyróżnić się z tłumu. Jednak należy pamiętać o kilku zasadach, ponieważ CV może przybierać postać trzech układów

Pierwszy układ to układ chronologiczny. To właśnie w nim powinniśmy umieścić swoje dane osobowe, a także informacje o naszym wykształceniu (ukończone przez nas szkoły, lata w jakich je ukończyliśmy). Bardzo ważną rzeczą jest aby podać wspomniane wyżej informacje w odwróconym porządku chronologicznym. Co to znaczy? Informacje o szkole, od której ukończenia minęło najmniej lat, powinny znajdować się na samej górze. Tak samo postępujemy w przypadku opisu naszego doświadczenia. Nasz przebieg pracy również powinniśmy podać w odwróconym porządku chronologicznym, nie zapominając przy tym o podaniu również takich informacji jak stanowisko,nazwa firmy, osiągnięcia zawodowe, jakimi możemy się pochwalić a także lata pracy. W pozostałej części możemy umieścić informację o dalszych osiągnięciach, zainteresowaniach. Układ pierwszy jest najczęściej stosowanym układem, jaki możemy spotkać w procesach rekrutacji.

Drugi układ jest układem celowym. Jego istotą jest przedstawienie informacji, które będą skierowane bezpośrednio do pracodawcy. Zawarta w nim jest wizja, jaką przyszły pracownik stara się przedstawić, aby w móc ją w pracy zrealizować. Dane, jakie podajemy w tym układzie powinny być adekwatne do stanowiska. Nie powinniśmy zalewać przyszłego pracodawcy informacjami nieistotnymi. Układ drugi jest najczęściej używany przez osoby posiadające już pewne doświadczenie zawodowe, charakteryzuje je także konkretny cel, do jakiego dążą podczas rekrutacji na dane stanowisko.

Ostatnim układem jest układ funkcjonalny. Ten typ układu wybierany jest przede wszystkim przez ludzi, którzy chcą zmienić branżę w jakiej obecnie pracują. Trzeci układ duży nacisk kładzie na wyodrębnienie takich informacji jak umiejętności, kompetencje czy osiągnięcia w danej branży. Jeżeli nie posiadamy odpowiednich kwalifikacji odnośnie stanowiska, na które obecnie aplikujemy lub mieliśmy większą przerwę w pracy, pracodawca czytając CV stworzone na podstawie powyższego układu może tego nie dostrzec.Zanim przystąpimy do tworzenia naszego życiorysu, powinniśmy wybrać odpowiedni układ, który będzie pasował do naszej obecnej sytuacji zawodowej a z pewnością przyniesie nam sukces.

Dodaj komentarz