Środki ochrony indywidualnej w zakładzie pracy

Środki ochrony indywidualnej w zakładzie pracy

Każdy pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zawodowych zgodnie z obowiązującymi zasadami i z poszanowaniem powszechnie obowiązujących zasad BHP. Zgodnie z przepisami BHP, każdy pracownik wykonujący pracę na stanowisku o zwiększonym ryzyku musi stosować środki ochrony indywidualnej. Jest to…

Read More