Audyt logistyki odzysku – najważniejsze informacje

Audyt logistyki odzysku – najważniejsze informacje

Audyt Logistyki Odzysku to przegląd przedsiębiorstwa pod kątem możliwości poprawienia procesów logistyki odzysku oraz wskazanie potencjału usprawnień w zakresie gospodarki odpadami na terenie zakładu. Znaczenie logistyki odzysku dla poszanowania surowców naturalnych, wykorzystywanych w ramach łańcucha logistycznego, jest kluczowe. Komisja Europejska wyznacza kierunek wzrostu gospodarczego, uwzględniającego efektywne wykorzystanie zasobów, a narzędziem do realizacji tego celu jest między innymi obszar działań logistycznych, zmierzających do odzysku i recyklingu surowców wtórnych.

Kto powinien skorzystać z audytu logistyki odzysku?

To oferta skierowana przede wszystkim dla takich podmiotów jak : stacje demontażu i kasacji pojazdów, punkty skupu złomu metali, serwisy napraw pojazdów samochodowych, zakłady lakierniczo – blacharskie i zakłady wulkanizacyjne

Jakie są korzyści dla klienta?

  • oszczędne gospodarowanie surowcami i energią
  • poprawną gospodarkę odpadami, nastawioną na odzysk i recykling
  • uzyskiwanie kompensaty ze strony organizacji odzysku
  • zredukowanie ryzyka kar związanych z niespełnieniem wymogów przedmiotowych ustaw z zakresu ochrony środowiska
  • idealne rozwiązanie przy realizacji zarządzeń pokontrolnych
  • doskonała forma szkolenia pracowników
  • po prostu EKO i LOGICZNIE