Historia premii gwarancyjnej

Jeszcze w czasach PRL-u powszechne było zakładanie książeczek systematycznego oszczędzania, tak zwanych mieszkaniowych, gdzie były gromadzone pieniądze w celu otrzymania w przyszłości przydziału na mieszkanie spółdzielcze. Takie książeczki zakładało się dzieciom, czasem nawet zaraz po ich urodzeniu.

Całkowita zmiana ustroju naszego państwa po przemianach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stulecia oraz postępująca wtedy inflacja spowodowały, że realna wartość wkładów zgromadzonych na takich książeczkach spadła wielokrotnie. Aby jakoś zrekompensować tysiącom obywateli powstałą stratę, państwo nasze zobowiązało się do wypłacenia tak zwanej premii gwarancyjnej. Taka premie można jednak otrzymać pod pewnymi warunkami, z których najważniejszymi są założenie takiej książeczki przed dniem 24 października 1990 roku oraz utrzymanie takiej książeczki przez okres czasu mnie krótszy niż lat 5. Dodatkowy aspekt to przeznaczenie zgromadzonych wkładów na kupno mieszkania lub też domu, w grę wchodzi również mieszkanie typu spółdzielczego.

Dodaj komentarz