Korepetycje – pomoc w nauce dla Twojego dziecka

Korepetycje są dodatkowymi płatnymi i dobrowolnymi zajęciami, mającymi za zadanie powtórzenie lub wytłumaczenie materiału szkolnego albo odrobienie pracy domowej zadanej w szkole. Przykładami mogą być korepetycje z chemii lub pomoc w pisaniu np. prac domowych. Osoba, która udziela korepetycji, często nauczyciel lub starszy uczeń, nazywana jest korepetytorem. Korepetycje często dawane są, z przedmiotów sprawiających trudność, lub potrzebnych przed danym egzaminem np. gimnazjalnym.

Chemia i fizyka to nauki przyrodnicze zajmujące się właściwościami oraz naturą substancji. Obie się przenikają i obie sprawiają dużo problemów uczniom w szkole. Podaje się dużo powodów tego faktu np. mała liczba godzin w szkołach czy niekompetencja nauczycieli. Problemem, może być także fakt, że w szkole podstawowej fizyka i chemia jest połączona z biologią i geografią w jeden przedmiot „przyroda”, co daje mało czasu na każdy z nich. Dlatego pewnie jest tak dużo ofert korepetycji z chemii czy fizyki.

Praca inżynierska jest pracą dyplomową tworzoną na zakończenie studiów pierwszego stopnia inżynierskich przez studentów tych studiów. Pozwala ona tym ludziom na posługiwanie się tytułem inżyniera. Student mający ten tytuł jest specjalistą, który zajmuje się wykorzystaniem albo tworzeniem zdobytej wiedzy inżynierskiej. W Polsce ten tytuł często można zdobyć na politechnikach czyli instytucjach ukierunkowanych na edukację techniczne.

Praca licencjacka jest pracą dyplomową pisaną przez studentów po ukończeniu pierwszego stopnia studiów licencjackich. Owa obrona pozwala na posługiwanie się tytułem licencjata. Tytuł ten znaczy nic innego jak: wykształcenie wyższe zawodowe. Prace licencjackie często są dla studentów początkiem ich kolejnej wielkiej pracy – magisterki. Są też studenci, które po uzyskaniu tytułu licencjata, kończą swoją naukę.

Praca magisterska jest pracą dyplomową , którą studenci piszą na koniec studiów II stopnia, jeśli oczywiście wcześniej skończyli studia I stopnia, albo magisterskich. Gdy student obroni swoją pracę magisterską, będzie miał prawo używać tytułu magistra. Jednak i od tej zasady są uchylenia, a mianowicie studenci weterynarii lub kierunków lekarskich i dentystycznych nie muszą tworzyć tych dokumentów.

Dodaj komentarz