PIT 38 dla przedsiębiorców i osób prywatnych

PIT 38 dla przedsiębiorców i osób prywatnych

Przełom każdego roku sprawia, że wszyscy podatnicy, jak nie czynem, to chociaż myślami kierują się w stronę nieuchronnych rozliczeń podatkowych. Zarówno przedsiębiorcy jak ich pracownicy zaczynają zbierać dokumentacją fiskalną, która musi trafić do urzędów skarbowych.

Dla kogo PIT 38?

Jeden z formularzy rozliczenia podatkowego – PIT 38 kieruje się do przedsiębiorców oraz osób prywatnych, którzy osiągali w roku podatkowym zyski z kapitałów pieniężnych. Mogły to być przychody z gry na giełdzie lub zyski z tytułu obrotu papierami wartościowymi. Do uzyskanych w ten sposób przychodów nie stosuje się opodatkowania na zasadach ogólnych, do nich adekwatny będzie ryczałt o wysokości 19%, wykazywany w stosownym formularzu rozliczeniowym.

Deklaracja roczna w postaci PIT38 przeznaczona jest zatem dla tych podatników, którzy w aktualnym roku podatkowym wykazali:

  • przychody z tytuły odpłatnego zbycia papierów wartościowych
  • przychody z tytułu również odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych w sprzedaży krótkiej
  • przychody z tytułu zbycia pochodnych instrumentów finansowych i praw dla nich właściwych
  • przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach czy spółdzielniach
  • dochody z tytułu przyjęcia udziałów lub wkładów w spółkach i spółdzielniach w zamian za wkład nie będący wkładem pieniężnym

Podatnicy zobowiązani do złożenia w US tego formularza PIT nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Każdy z nich zobowiązany jest zatem do rozłącznego rozliczenia przychodów.

Do kiedy należy złożyć w US deklarację roczną PIT 38?

 Deklarację roczną na formularzu PIT 38 za ubiegły rok należy złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, tak jak większość deklaracji składanych przed podatników. Warto jednak pamiętać, że podatnikowi, który nie dopilnował terminu przysługuje tzw. czynny żal. Jest to forma oświadczenia pisemnego, w których podatnik oświadcza samodzielnie, że dokonał czynu zabronionego oraz opisuje powody powstania zwłoki. Urząd Skarbowy ma obowiązek wystosowania odpowiedzi z przyjęciem bądź odrzuceniem czynnego żalu.

Pit 38 należy do najmniej skomplikowanych formularzy podatkowych. Omówienie poszczególnych składowych dokumentu można znaleźć w internecie i bez problemu wykorzystać je do zredagowania własnej deklaracji. Roczne zeznanie można złożyć w postaci zeznania papierowego, bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać go pocztą albo w postaci dokumentu elektronicznego, np. poprzez aplikację MF lub skierowaną do osób prywatnych usługę Twój e-PIT.

Dodaj komentarz