Czym właściwie jest i na czym polega e-biznes?

Czym właściwie jest i na czym polega e-biznes?

Za termin e-biznes, odpowiedzialna jest firma IBM. Zgodnie z definicją, określenie to, oznacza model prowadzenia biznesu, opierający się na szeroko rozumianych rozwiązaniach teleinformatycznych, a w szczególności na działaniu aplikacji internetowych. Przez rozwiązania teleinformatyczne rozumiemy, systemy komputerowe i oprogramowania bazujące na powiązaniach łączących inżynierię techniczną z metodami pracy właściwymi dla telekomunikacji.

NA CZYM POLEGA BIZNES ELEKTRONICZNY. GŁÓWNE FILARY POLITYKI BIZNESOWEJ E-BIZNESU.

Teleinformatyka, jest bardzo istotną częścią e-biznesu, ponieważ dostarcza mu rozwiązań, które obejmują:

  1. inżynierię komputerów,
  2. inżynierię oprogramowania.

Oprócz tego, teleinformatyka jest źródłem informacji na temat projektowania i eksploatacji systemów teleinformatycznych, funkcjonujących z wykorzystaniem sieci Internet. Jest to bardzo ważne, ponieważ jedną z głównych cech e-biznesu jest wymiana informacji, pomiędzy współpracującymi ze sobą partnerami. W zakres pojęcia wprowadzonego w 1995 roku przez IBM, wchodzą oprócz tego, działania biznesowe tj:

  • zawieranie kontraktów,
  • przesyłanie dokumentów,
  • wyszukiwanie informacji,
  • prowadzenie telekonferencji,
  • pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych itp.

Handel elektroniczny, ściśle łączy się z zagadnieniami dotyczącymi e-biznesu. Podobnie jak gospodarka elektroniczna, przedsiębiorstwa o tym profilu, elektroniczne społeczeństwo, rząd czy bankowość. Są to współczesne pojęcia, dynamicznie i stale rozwijające się, dzięki sieci Internet oraz nowoczesnym, dostępnym nam technologiom. Przyglądając się dotyczącym e-biznesu zmianom, odnosimy nieodparte wrażenie, że świat pędzi przed siebie z prędkością co najmniej tej, która równa jest światłu.

Swego rodzaju odłamem e-biznesu jest pojęcie, które pojawiło się dopiero niedawno w mediach i które zostało określone jako m-business. Ten rodzaj prowadzenia działalności, wsparty jest przede wszystkim o przesyłanie informacji. Informacja, jest jego główną domeną i zarówno rodzajem wartości handlowej, z której nie zawsze w sposób bezpośredni, m-business czerpie wartość i zysk, jednak to właśnie ona jest jego narzędziem biznesowym.

Wracając do pierwotnej definicji e-biznesu. Biznesem elektronicznym, możemy nazywać taki jego rodzaj, który obejmuje wszystkie procesy biznesu, przeprowadzane drogą elektroniczną. Jest to wyróżnik i jednocześnie cecha charakterystyczna e-biznesu.

OBECNOŚĆ E-BIZNESU I HANDLU ELEKTRONICZNEGO NA POLSKIM RYNKU.

Od momentu pojawienia się Internetu w Polsce, e-biznes stał się nieodzowną częścią oraz głównym medium, prowadzonych na większą skalę, przez większość polskich przedsiębiorstw, procesów handlowych. Trudno jest dziś natknąć się na firmę, która nie korzysta z jego dorobku przy prowadzonych przez siebie na co dzień, transakcjach finansowych. Dane przedsiębiorstwo, nie musi być kompletnie podporządkowane wszystkim stosowanym w e-biznesie metodom, by mogło się takim nazywać. Wystarczy, że firma korzysta z niektórych z jego dziedzin. Przesyła elektroniczne przelewy, wystawia faktury w postaci plików lub reklamuje się w sieci Internet. Zatem, posiada rodzaj dostępu, który w pewnym sensie, pozbawia ją źródeł lokalizacyjnych. Działa w sposób, który umożliwia jej poszerzenie zakresu prowadzonej przez siebie działalności wykorzystując w tym celu, dorobek technologii informatycznej. Ten aspekt konkretyzacji definicji pojęcia e-biznesu, jest przypisany do przedsiębiorstw i działających na rynku firm handlowych.

Duże znaczenia ma również tzw. internetowa cecha działalności gospodarczej, na która kładzie nacisk inna z definicji e-biznesu, która mówi o tym, że jakiekolwiek przedsięwzięcie internetowe, wykazujące symptomy strategiczne lub taktyczne, przekształcające tzw. zastałe zależności biznesowe, powiązania łączące kontrahentów i konsumentów czy też zaistniałe między nimi relacje, w rodzaj przedsiębiorstwa internetowego, mogą być określane jako rodzaj oraz typ, prowadzonego drogą internetową, e -biznesu. Dziś, e-biznes wydaje się być niezastąpiony. Posiada szereg wartości, które wcześniej nie były dla nas dostępne, jakimi są: szybkość, efektywność, innowacyjność oraz restrukturyzacja organizacji wykonywanej przez nas, na co dzień pracy.

Dodaj komentarz