Odliczanie VAT od samochodu i części samochodowych

Odliczanie VAT od samochodu i części samochodowych

Resort finansów przedłużył na 2013 rok istniejące ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej. Obecnie, a także w 2013 roku, podatnik będzie mógł odliczyć jedynie 60% wartości VAT z faktury nie więcej jednak niż 6000 zł. Nadal nie wolno odliczać VAT z faktur dokumentujących zakup benzyny, oleju napędowego czy gazu. Według ministerstwa finansów utrzymanie tych ograniczeń jest podyktowane sytuacją ekonomiczną kraju.

Koszty zakupu części samochodowych, np. opon, do samochodów będących środkami trwałymi firmy nie podnoszą ich wartości początkowej. Powinny być zaliczone do kosztów działalności operacyjnej na podstawie faktury dokumentującej ich wartość oraz zakup.