Kilka wskazówek dotyczących umowy najmu

Zanim zdecydujemy się oddać w najem własne mieszkanie lub wynająć jakieś od kogoś powinniśmy zastanowić się nad wieloma kwestiami natury prawnej, które regulują tego typu zobowiązanie. Podpisanie umowy najmu zmienia bowiem naszą dotychczasową sytuacje prawną i wiąże się z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi chociażby z prawa podatkowego.

Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy się zainteresować jest odpowiednio skonstruowana umowa najmu. Często umowy podpisywane są na dłuższy okres czasu. W naszym interesie leży więc, aby była ona dokładnym odzwierciedleniem zasad, na jakich chcemy aby była zawarta oraz dostatecznie zabezpieczała nasze prawa. Wzory umów najmu bez problemu odnajdziemy w internecie. Są one zamieszczone w formie gotowych do wypełnienia formularzy, które po uzupełnieniu danych stron i własnoręcznym podpisaniu stanowić będą gotową umowę.

Niezwykle istotną kwestią, która dotknie nas po podpisaniu umowy jest fakt, że zostanie na nas narzucony podatek od wynajmu lokalu. Musimy bowiem pamiętać, że przychód jaki uzyskujemy z najmu stanowi podstawę do opodatkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W momencie podpisania umowy zaktualizuje się obowiązek odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego. Nie zapominajmy, że fakt zatajenia przed organami skarbowymi dochodów z najmu stanowi oszustwo skarbowe.

Po podpisaniu umowy musimy podjąć decyzję odnośnie wyboru formy jego rozliczenia. Podatek za wynajem można rozliczyć raz w roku razem z pozostałymi przychodami lub płacić w formie comiesięcznego ryczałtu. Po szczegółowe informacje dotyczące m.in. pomniejszania przychodu z najmu o koszty poniesione w związku z ulepszaniem przedmiotu najmu oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych wynajmowanego lokalu powinniśmy zgłosić się do prawnika albo firmy zajmującej się obsługą księgowo-podatkową. Podatek od wynajmu oraz bardziej skomplikowane kwestie związane z umową zdecydowanie przekraczają poziom wiedzy prawniczej przeciętnego obywatela, więc aby nie mieć z tego tytułu żadnych problemów najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalisty