Kwartalne dla małych firm

Polscy podatnicy mają możliwość wyselekcjonowania dla siebie odpowiedniego da nich terminu składania rozliczeń podatkowych. Konieczne jest opłacanie między innymi podatku od towarów i usług, który jest określany jako VAT 7. Jest on dostępny do rozliczania kwartalnego, wówczas określa się go skrótem vat 7k. Kiedy warto rozliczać się kwartalnie? Czy firmie przynosi to jakiekolwiek korzyści? A może to tylko większa wygoda? Gdy zastanawiasz się nad rozpoczęciem działalności, wtedy warto to przemyśleć, ponieważ na początku trzeba też zająć się właśnie formalnościami związanymi z wyborem terminów rozliczeń, form opodatkowania i innych.

Kwartalne dla małych firm

Rozliczanie kwartalne, czyli odbywające się co trzy miesiące, nie jest jeszcze tak często wybierane przez małe firmy i osoby samozatrudnione. Często nawet sporo z nich nie wie, że mogą takie dokumenty jak deklaracje podatkowe rozliczać kwartalnie. Korzystanie z takich terminów dla małych firm niesie sporo korzyści. Zalicza się do nich w szczególności większą wygodę, ponieważ nie trzeba comiesięcznie przygotowywać deklaracji. Również można w ten sposób poprawić płynność finansową firmy, optymalizować należności podatkowe. Pieniądzem można przez okres trzymiesięczny dodatkowo inwestować, oszczędza się czas i także pieniądze. To rozwiązanie warte uwagi! Przygotowanie rozliczeń i płatności odbywa się wtedy do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Przygotowanie rozliczeń VAT 7K możliwe jest dzięki prawie każdemu programowi księgowemu.