Internacjonalizacja firmy

Internacjonalizacja firmy

Internacjonalizacja firmy jest zdecydowanie jednym z przejawów globalizacji. Oznacza podejmowanie przez przedsiębiorstwo działań gospodarczych za granicą. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, które działają na rynkach krajowych i na rynkach zagranicznych. Internacjonalizacja firmy może mieć zakres makro, czyli dotyczyć takiego podmiotu, którym jest cała gospodarka. Może mieć również wymiar mikro – obejmuje wówczas całe firmy. U źródeł internacjonalizacji leżą przesłanki ekonomiczne, polityczne, społeczne i techniczno-technologiczne.

Ważnymi wskaźnikami, które obrazują w jakim stopniu internacjonalizacja firmy odnosi sukcesy są:

– udział przychodów zagranicznych w łącznych przychodach firmy

– udział majątku trwałego za granicą

– udział inwestycji zagranicznych

– udział firmy w rynkach sprzedaży

Najczęściej wymieniane motywy, skłaniające firmy do inwestowania za granicą to:

CZYNNIKI RYNKOWE (marketingowe)

– położenie geograficzne rynku

– wielkość rynku

– perspektywy rozwoju rynku

– podążanie za klientem, zwłaszcza gdy produkt spełnia jego potrzeby

– zwiększenie eksportu, przynoszące profity finansowe

CZYNNIKI KOSZTOWE

– bliskość źródeł zaopatrzenia

– uzyskanie dostępu do zaawansowanej technologii

– kwalifikacje pracowników

– pewne tradycje i doświadczenia wytwarzania

– zachęty finansowe ( z reguły wyróżniają się zwolnieniami podatkowymi)

Internacjonalizacja firmy może mieć różne formy:

EKSPORT BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI – w przypadku eksportu bezpośredniego przedsiębiorstwo nie tylko wkracza na rynek zagraniczny. Nawiązuje też bezpośrednią współpracę z tamtejszymi klientami. W przypadku eksportu pośredniego wywozem, reklamą i sprzedażą towaru w innych krajach zajmuje się firma, która wcześniej od nas ten towar nabyła. W takim przypadku nasza firma ma niewielki wpływ na sprzedaż zagraniczną, a także na wizerunek towarów i usług na innych rynkach.

FRANCZYZA I LICENCJA – w przypadku franczyzy koszty ponoszone przez firmę są minimalne i ograniczają się zaledwie do pojedynczych wydatków administracyjnych. Z kolei udzielając licencji możemy liczyć na to, że do naszej kasy będą wpływać pewnej wysokości opłaty, które z pewnością zasilą budżet firmy.

SPÓŁKA ZALEŻNA –  mamy tu do czynienia ze spółkami joint venture, spółką stowarzyszoną bądź spółką córką. Forma, którą wybierzemy zależy przede wszystkim od tego, jak duże środki finansowe chcemy zainwestować w ten proces. Istotne jest też to w jakim stopniu chcemy kontrolować spółkę zależną. Im większą kontrolę mamy nad spółką tym więcej pieniędzy musimy zainwestować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *